NYHETSBREV

29.02.2024

Travel start på året for Youwell

Vi går allerede inn i årets tredje måned, og i Youwell er det full fart. Det var med stor glede vi ønsket Terje velkommen som vår nye sikkerhetssjef og seniorutvikler i januar. Med hans ekspertise styrker vi vår innsats for å sikre kvalitet på nativeapper og sikkerhet i alle våre løsninger.

 

Samtidig markerer vi en intern milepæl: vi flyttet inn i våre egne lokaler i Grieg-Gaarden (C. Sundts gate 17). Kunder og samarbeidspartnere er hjertelig velkommen på kaffebesøk. 

 

Vi er også glade for å dele at Youwell vant anbudskonkurransen om å levere selvhjelpsverktøy for spilleavhengighet på vegne av Helsedirektoratet. Lanseringen av SpillFRI-appen, utviklet i tett samarbeid med Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Spillavhengighet Norge, vil gi et verdifullt verktøy til tusenvis av mennesker som sliter med spillavhengighet og til de som er i faresonen for problemspilling.

 

Et annet prosjekt som vi har startet opp med i år er CC.AGE. Prosjektet er støttet av Trond Mohn-stiftelsen og skal sørge for en bedre alderdom. Vi er i oppstart- og planleggingsfasen hvor vi ser på hvordan vi kan anvende nyskapende teknologi for å forbedre livskvaliteten til eldre som bor hjemme - slik vil etableringen av Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE) gi et betydningsfullt bidrag til helseomsorgen.

 

I dette nyhetsbrevet vil vi dele to andre prosjekter som du kan lese mer om på våre nettsider: i) helseapper for barn og unge som sliter med ulike mentale utfordringer, eller ii) resultatet på avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt.

 

For å dele kunnskap og erfaringer, inviterer vi til et nytt webinar den 15. mars, hvor vi vil diskutere suksessfaktorer innen digitale helsetjenester. Les mer om dette under. 

 

Med store planer for våren, inkludert opplæring i de ulike helseregionene og lanseringen av Youwell-plattformen på alle landets helseforetak, står vi klare til å gjøre en forskjell. Vårt viktigste mål er å bidra til å gi pasientene en bedre hverdag og helsepersonell et bedre arbeidsverktøy, og vi ser frem til å fortsette denne reisen sammen med dere.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Grimsgaard,

Daglig leder, Youwell

Verktøy for barn og unges psykiske helse

I den moderne verden er digitaliserte verktøy for barn og unges psykiske helse blitt stadig mer viktige. Dette skyldes behovet for lett tilgjengelige ressurser som kan bistå unge med å håndtere psykiske utfordringer. To betydningsfulle prosjekter som adresserer dette behovet og som Youwell ha vært inkludert i, er UngMeistring og Modi.

 

UngMeistring

UngMeistring er et omfattende forsknings- og innovasjonsprosjekt som har til hensikt å redusere sykdom og forbedre livskvaliteten til ungdom med psykiske plager og lidelser. Prosjektet inkluderer utviklingen av digitale terapeutiske verktøy, som eBalanse for spiseforstyrrelser og Sidekick for angstmestring. Disse verktøyene tilbyr støtte og veiledning til unge gjennom deres psykiske utfordringer. Prosjektet jobber videre med løsning også for ADHD, 

 

Modi

Modi er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Bergen kommune, designet for å tilby lavterskeltilbud til ungdom med angst. Gjennom en kombinasjon av digitale intervensjoner og terapeutisk veiledning, har Modi som mål å effektivisere ressursbruken og forbedre tilgjengeligheten av psykiske helsetjenester for ungdom.

 

Pågående studier

Begge prosjektene gjennomgår nå studier for å evaluere effektiviteten av deres tilnærminger, med planer om å implementere løsningene på bred basis innen kort tid. Denne satsningen på digitale verktøy for barn og unges psykiske helse representerer et betydelig skritt mot å tilby mer tilgjengelige og effektive helsetjenester for denne sårbare befolkningsgruppen.

 

Les mer her: link

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt (NOR-Flare)

I september 2022 startet studien NOR-Flare. Formålet med studien er å undersøke om digital avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt i remisjon eller med lav sykdomsaktivitet ikke er dårligere enn vanlig oppfølging med halvårlige kontroller på sykehuset i forhold til sykdomskontroll.

 

I et intervju med seniorforsker Anne Therese Tveter, som leder NOR-Flare-studien ved Diakonhjemmet Sykehus, diskuteres det hvordan digital avstandsoppfølging kan forbedre behandlingen av pasienter med revmatoid artritt (RA).

 

Tveter forklarer at tradisjonell oppfølging av RA-pasienter med halvårlige konsultasjoner ikke alltid er optimalt tilpasset pasientenes behov og symptomer. Derfor utforsker NOR-Flare-studien muligheten for å implementere digital avstandsoppfølging, hvor pasientene rapporterer symptomer og helsestatus regelmessig via Youwell-plattformen. Avanserte algoritmer brukes deretter til å identifisere pasienter som potensielt trenger øyeblikkelig oppfølging.

 

Tveter understreker at denne tilnærmingen ikke bare kan gi økt fleksibilitet og kontroll for pasientene, men også redusere kostnader forbundet med fravær fra jobb og reisekostnader. Hun ser positivt på fremtiden for digital avstandsoppfølging, spesielt med tanke på å forme fremtidens helsetjenester og muligheten for å implementere dette som standard praksis for RA-pasienter.

 

Videre nevner hun en pågående kvalitativ studie som fokuserer på å utforske pasienters og helsepersonells erfaringer og perspektiver på avstandsoppfølging, noe som vil bidra til utformingen av fremtidens helsevesen. Tveter ser dette som et spennende felt å jobbe med og håper at NOR-Flare-studien vil gi verdifull innsikt som kan bidra til å forbedre helsetjenestene for pasienter med RA.

 

Hele intervjuet kan du lese her: Link.

 

Velkommen til Webinar: Design, utvikling og implementering av effektive verktøy

 

Hold av datoen fredag 15. mars fra kl. 08:30 til 09:15 for en gjennomgang av hvordan vi skaper brukervennlige og effektive verktøy for helsevesenet!

 

Agenda:

  • 08:30 - 08:35 Velkommen og Introduksjon
  • 08:35 - 08:45 Innsikt: Deling av erfaringer med ulike innsiktsprosesser som er avgjørende for å skape vellykkede løsninger.
  • 08:45 - 09:00 Utvikling i endring: Få et innblikk i den dynamiske utviklingsfasen, der vi jobber tett med kunden og praktiserer Agile-metoder for å oppnå best mulige resultater.
  • 09:00 - 09:10 Implementering: Å ta løsningen i bruk: Utforsk suksessfaktorer for effektiv implementering, med fokus på å få alle interessenter med på laget.
  • 09:10 - 09:15 Spørsmål og Diskusjon Vi setter av 5 minutter til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Påmelding

Klikk her for å melde deg på: LINK.

 

Selv om du ikke kan delta meld deg på så sender vi deg opptaket i etterkant.