NYHETSBREV

14.08.2023

Med fulladede batterier inn i nytt halvår

 

Nå glir vi inn i august måned og legger bak oss sommeren. Det første halvåret har vært spesielt spennende for Youwell med rekordmange prosjekter og nye samarbeid på gang. Med fulladede batterier gleder vi oss til å ta tak på høsten. 

 

Vi er stolte av å inngå en kontrakt med Helsedirektoratet på selvhjelpsverktøy som skal bedre ungdommens psykiske helse. Helsedirektoratet har nylig anskaffet fire selvhjelpsverktøy gjennom anbudskonkurranse, hvorav vi skal levere tre verktøy: UngSpotlight i samarbeid med Helse Bergen, og Tankevirus og Grubl i samarbeid med Brorson&Sande.  Les mer om hva dette betyr for sluttbrukerne under.

 

I februar signerte Youwell, som en av 6 leverandører, rammeavtale på digital hjemmeoppfølging med Helse Sør-Øst. Nå har Helse Vest, Helse Nord og Helse Midt-Norge innløst opsjonen som betyr at Youwell har en nasjonal rammeavtale med alle helseregioner og helseforetak på digital hjemmeoppfølging. Rammeavtalen vil gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som letter ansattes arbeidshverdag og styrker pasientbehandlingen. Ved å løfte rammeavtalen nasjonalt vil det være enklere å dele innovative løsninger mellom sykehusene i landet og dermed planlegge nye løsninger i fellesskap. 

 

Interessen for digitale helsetjenester er stor om dagen og vi ser lyst på hva dette vil bety for pasienter og helsepersonell. Vi gleder oss til en svært aktiv høst. 

Selvhjelpsverktøy for psykisk helse hos ungdom

 
Youwell skal levere tre selvhjelpsverktøy for ungdom etter å ha inngått kontrakt med Helsedirektoratet. Målet med anskaffelsen er å bedre den psykiske helsen hos ungdom i aldersgruppen 13-20 år. Verktøyene blir gjort tilgjengelig både på helsenorge.no og ung.no i løpet av august. Under kan du lese mer om UngSpotlight, Grubl og Tankevirus.
 

UngSpotlight

UngSpotlight er rettet mot ungdom som har frykt for å snakke foran klassen. Frykt for å snakke foran andre er en veldig vanlig frykt som er særlig plagsomt i skolealder der det er vanskelig å unngå å snakke foran andre. Det er faktisk så mange som ca 1/3 av ungdommer som har presentasjonsangst, og 50 % av disse utvikler senere sosial angst. 

 

I UngSpotlight lærer man teknikker for å mestre presentasjonsangsten. Det tilgjengelige verktøyet som er enkelt å ta i bruk ble utviklet av Youwell og Helse Bergen. UngSpotlight har vist dokumentert effekt på presentasjonsangst gjennom RCT-studie som viste signifikant nedgang i symptomer etter gjennomført program. 
Grubl
Som navnet tilsier, er dette verktøyet rettet mot grublere som overtenker stort og smått. Korttidsintervensjonen retter seg mot forebygging og tidlig behandling av helseplager. Opplegget tar to uker og passer for ungdom 16-20 år. 

 

I Grubl går man gjennom fire steg til mindre grubling. Man starter med en kjapp sjekk av helse og humør før man ser en artig programserie. Deretter får man daglige tips og triks i 12 dager som hjelper mot grubling, før man skal teste seg igjen og se om opplegget har hjulpet eller ikke.
 
 
Tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Appen er en gøyal vri på kognitiv terapi hvor brukeren kan booste sitt psykologiske immunforsvar på tre uker.

 

I Tankevirus går man gjennom fire steg til mindre bekymring. Man begynner med en enkel test av ditt psykologiske immunforsvar. Deretter ser man den gøye programserien hvor man lærer om hvordan tankevirus påvirker oss i hverdagen. I de neste tre ukene får man nyttige tips som hjelper mot tankevirus, før man skal teste deg selv i appen og se om de psykologiske vitaminene har hjulpet eller ikke. 

 

SovGodt lanseres til høsten

 

Småbarnsperioden kan være preget med lite søvn 😴 – forskning viser at mer enn 90% av foreldre ønsker hjelp med innsovning, natteoppvåkninger og "sleep schedules". 

 

I samarbeid med RBUP Øst og Sør - regionsenter for barn og unges psykiske helse, har vi utviklet et veiledet nettbasert program som skal bistå foreldre til sped- og småbarn med søvnvansker. Verktøyet kartlegger familiens situasjon, presenterer et tilpasset program til foreldre som motiverer og er et verktøy til veiledere for å følge opp familier. 

 

𝙎𝙤𝙫𝙂𝙤𝙙𝙩 består av målrettede og planmessige tiltak for bedre søvnhelse hos små barn, f.eks. forskningsbaserte strategier for innsovningsvansker og natteoppvåkninger, ulike varianter av ekstinksjon, kunnskap om søvn, positive søvnrutiner, utsatt leggetid og fastsatte oppvekkinger.

 

Til høsten skal programmet tilbys for helsestasjoner, frivillige organisasjoner og andre førstelinjetjenester. Tjenestene vil få veiledning fra RBUP som har utviklet og forsket på programmet. 
 
Les mer om SovGodt-prosjektet

Meld deg på webinar

Hvordan får man til varig endring hos pasienten ved bruk av digitale helsetjenester? Meld deg på gratis webinar! 

 

Dato: 12. september 2023, kl 08.30-09.15

Sted: Teams

 

Dersom du ikke har anledning ved oppgitt tidspunkt kan du likevel melde deg på for å motta webinaret i etterkant. 

Les mer og meld deg på